ԱՐՄԻՆԵ ԱՇՈՏԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ''ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԴԵՖՈՐՄԱՑՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՄԲ'' թեմայով Ե.02.01- ''Մեքենագիտություն''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2018/11/12/Dissertation_defence/29

ՄՈՀԱՄՄԱԴ ՀԱՍՍԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ ''Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում'' թեմայով Ա.01.02- 'Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2018/11/19/Dissertation_defence/32

Հայկ Զավենի Ծատրյանի ''Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը'' թեմայով ԻԴ.02.01- ''Օգտակար հանածոների հանքվայրերի մշակում և շահագործում ''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/04/19/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/61

Անդրանիկ Կամոյի Հայրապետյանի ''ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ԱՂՄԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ '' թեմայով Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/04/30/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/62

ԱՐՍԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ՀԵՔԻՄՅԱՆԻ "ՆԱՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱՆԱԼՈԳԱ-ԹՎԱՅԻՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ" թեմայով Ե․13.02 - "ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ"

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2018/10/06/dissertation/27

Արթուր Խաչիկի Մխիթարյանի ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ԼԱՐՄԱՆ և ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/04/30/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/63