Զավեն Մակարի Ավետիսյանի ''ԳԵՐՄԵԾ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ՃՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՉԱՓՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.13.02 - ''Ավտոմատացման համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/03/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/65

Լևոն Ներսեսի Գրիգորյանի ''ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.12.03 - ''Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/06/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/66

Արամ Միքայելի Թանթուշյանի ''ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.12.03 - ''Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/06/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/67

Արմեն Արայիկի Մարտիրոսյանի ''ԽԱՌԸ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/06/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/68

Գոմցյան Սվետլանա Գևորգի ''ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՎԵՅՎԼԵՏ-ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.12.03 - ''Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/07/11/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/82

Դավթյան Դավիթ Վանուշի ''ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՄԱՆՐԱՑՄԱՆ ՓԱԿ ՑԻԿԼՈՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԾԱԽՍՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.09.01 - ''Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/07/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/70