Մարտիրոսյան Արման Ռաֆիկի ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՍԽԵՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ'' թեմայով Ե. 13.02 - ''Ավտոմատացման համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/07/01/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/78

ԳԱՅԱՆԵ ԼԵՆՈՅԻ ԿՈԼՅԱՆ ''ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ'' թեմայով Ե. 14.01 - «էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/09/02/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/93

Աբելյան Սեյրան Հովհաննեսի ''ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐՈՎ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՐԻԽԼԵԻ ԽՆԴՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄԸ'' թեմայով Ա.01.02 - ''Դիֆերենցիալ հավասարումներ,մաթեմատիկական ֆիզիկա''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/05/27/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/73

Գրիգորյան Արման Դավթի ''ՋՋԷՌ – 440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.14.02 - ''Միջուկային էներգետիկ կայանքներ''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/06/24/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/76

Խուդավերդյան Դավիդ Սուրիկի ''ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ՖՈՏՈԴԵՏԵԿՏՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/07/11/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/80

ՍԱՖԻՆ ՌԱՖԱԻԼ ՏԼԵԳԵՆԻ '' ՏԵՍԱԴԻՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ'' Ե.12.03 - ''Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր''

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/07/11/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/81