ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ ''ՋՋԷՌ-440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' Ե. 14.02 - «Միջուկային էներգետիկ կայանքներ»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/08/29/Arman-Grigoryan/92

Սարգսյան Անի Ռուբենի ''Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը'' թեմայով Ե. 16.01 - «Նյութագիտություն»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/09/03/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/94

Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան ''ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԴԻՍՊԵՐՍԻԱՅԻ ՄԻՋՈՑՈՎ'' Ե. 13.01 - «Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/09/11/Hakobyan/96

ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ ''ՓՈՔՐ ՀԷԿ-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ'' թեմայով Ե. 09.01 - «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/09/20/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/100

Էմին Սուրենի Մանուկյան ''ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով Ե. 13.02 - «Ավտոմատացման համակարգեր»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/10/18/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/108

Էդգար Գագիկի Զաքարյան ''Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը'' Ե.16.02 - «Մետալուրգիա»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/11/07/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/112