ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՆԵՐՍԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ''ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼԳԱՑՄԱՄԲ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ՔՍՈՒՔԱՀՈՎԱՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ'' Ե.02.01 - «Մեքենագիտություն»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/11/11/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/114

ՄՀԵՐ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ ''ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ '' Ե.02.01 - «Մեքենագիտություն »

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/11/11/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/115

Աղավնի Վալերիի Գինոսյան ''ՅՈԴ-ԴԵՔՍՏՐԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ և ՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈԴԻ ԴԻՖԻՑԻՏԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ '' Ե.17.01 - «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2019/12/17/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/122

ՄԱՐՏԻՆ ՑՈԼԱԿԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ''ՏԵՐԱՀԵՐՑԱՅԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՍԻՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ'' Ե.12.01 - «Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ,համակարգեր, տեխնոլոգիաներ»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2020/01/04/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/123

ՏՐԴԱՏՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՀԱՐՄԱՐՎՈՂ ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ '' թեմայով Ե. 27.01 - «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանո էլեկտրոնիկա»

https://innovative.polytechnic.am/hy/Dissertation_defence/2020/01/16/%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/125

ՀԱՊՀ պաշտոնական կայք

ՀԱՊՀ պաշտոնական կայք

http://www.polytechnic.am