Ամպային տեխնոլոգիաների և մեծածավալ տվյալների ուսումնահետազոտական և նորարարական կենտրոն

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ