ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԲԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԲԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԲԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆՆԵՐ,  ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄ

Հուլիսի 03, 2019

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Ստեղծարար Հայաստան»-ը Սաութհեմփթոնի Համալսարանի (ՍՀ) և Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի (ՀԱՊՀ) միջև իրականացվող համատեղ նախագիծ է, որը միտված է խթանելու ՀԱՊՀ ուսանողների ստեղծարար, ձեռնարկատիրական և անգլերեն լեզվի հմտությունները։ Մենք կարևորում ենք Ձեր գաղտնիությունը և ընդունում ենք Ձեր տվյալների համապատասխան կերպով օգտագործելու անհրաժեշտությունը։

Հունվարի 09, 2019

Ինովացիոն հարթակի հայեցակարգ

Ինովացիոն հարթակի հայեցակարգ

Ինովացիոն հարթակի հայեցակարգ

Նոյեմբերի 17, 2017

ՀԱՊՀ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՊՀ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

Ստրատեգիական պլանը մշակվել է ՀԱՊՀ ռեկտորի 2016թ. փետրվարի 3-ի թիվ 01-03/30 հրամանով ձևավորված, ՀԱՊՀ 2016 - 2020 թթ. Ստրատեգիական պլանի մշակման հանձնախմբի (Հավելված 1) կողմից` ի կատարումն ՀԱՊՀ Գիտական Խորհրդի 2016թ. հունվարի 29-ի թիվ 05 որոշման հանձնարարականի:

Հունիսի 27, 2017

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան հաշվետվություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան հաշվետվություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան հաշվետվությունները։ 

Ապրիլի 21, 2017