Սկսվում է ՀԱՊՀ Բանբեր հանդեսի 2018 թվականի հոդվածների ընդունումը։

Ձեր հոդվածները կարող եք ներկայացնել առցանց տարբերակով՝ գրանցվելով պորտալում։ 

Comments (0)

Message

You can send us your ideas or feedbacks. We are always happy to hear good news from you.

Attach file