ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2019Թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2018Թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Տարեկան Գիտաժողով 2017թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Տարեկան Գիտաժողով 2016թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Տարեկան Գիտաժողով 2015թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Տարեկան Գիտաժողով 2014թ․

ՀԱՊՀ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ