ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 12-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էլեկտրոտեխնիկայի ''-038 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Դավթյան Դավիթ Վանուշի ''ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՄԱՆՐԱՑՄԱՆ ՓԱԿ ՑԻԿԼՈՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԾԱԽՍՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով     Ե.09.

Մայիսի 07, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 7-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Արմեն  Արայիկի Մարտիրոսյանի ''ԽԱՌԸ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով  &nbsp

Մայիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 15-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Արամ  Միքայելի  Թանթուշյանի ''ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով

Մայիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 14-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Լևոն Ներսեսի Գրիգորյանի ''ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով     Ե.12.0

Մայիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարում և ավտոմատացում ''-032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Զավեն Մակարի Ավետիսյանի ''ԳԵՐՄԵԾ  ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ  ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ  ԲԱՐՁՐ  ՃՇՏՈՒԹՅԱՄԲ  ՉԱՓՄԱՆ  ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ   ՄՇԱԿ

Մայիսի 03, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Արթուր Խաչիկի Մխիթարյանի ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ԼԱՐՄԱՆ և ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով    Ե.27.01 -&

Ապրիլի 30, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 4-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Անդրանիկ Կամոյի Հայրապետյանի ''ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ   ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ   ԱՂՄԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ

Ապրիլի 30, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի  7-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն ''-031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   Հայկ  Զավենի Ծատրյանի ''Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը'' թեմայով   ԻԴ.02.01- 

Ապրիլի 19, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. դեկտեմբերի  26-ին, ժամը 15:00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մաթեմատիկա''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՄՈՀԱՄՄԱԴ ՀԱՍՍԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ ''Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում'' թեմայով   Ա.01.02- 'Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմա

Նոյեմբերի 19, 2018