Մասնագիտական խորհուրդներ

Մասնագիտական խորհուրդներ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործում են գիտական աստիճաններ շնորհող հետևյալ մասնագիտական խորհուրդները․  Մետալուրգիա և նյութագիտություն 031 մասնագիտական խորհուրդ Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ. թիվ 121Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը: Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություն

Հունիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էլեկտրատեխնիկա'' 038 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ       ''ՓՈՔՐ ՀԷԿ-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ''   թեմայով    Ե. 09.01 - «Էլեկտրա

Սեպտեմբերի 20, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարման և ավտոմատացման '' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան       ''ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ  ԲՆՈՒՅԹ  ՈՒՆԵՑՈՂ   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ  ՈՒ  

Սեպտեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն '' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Սարգսյան Անի Ռուբենի        ''Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացմ

Սեպտեմբերի 03, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հուլիսի 29-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2431, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էներգետիկայի '' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ ''ՋՋԷՌ-440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ''   թեմայով  &n

Օգոստոսի 29, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. օգոստոսի 30-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի '' 046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՍԱՖԻՆ  ՌԱՖԱԻԼ  ՏԼԵԳԵՆԻ '' ՏԵՍԱԴԻՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ''  թեմայով    Ե.

Հուլիսի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. օգոստոսի 28-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկա և էլեկտրոնիկա '' 046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Խուդավերդյան Դավիդ Սուրիկի ''ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ՖՈՏՈԴԵՏԵԿՏՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով     Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկր

Հուլիսի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հուլիսի 25-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էներգետիկայի'' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Գրիգորյան Արման Դավթի ''ՋՋԷՌ – 440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով   

Հունիսի 24, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ.  հունիսի 26-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մաթեմատիկայի ''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Աբելյան Սեյրան Հովհաննեսի ''ՎԵՑԵՐՈՐԴ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԿԻ  ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐՈՎ  ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ  ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԴԻՐԻԽԼԵԻ  ԽՆԴՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ&nb

Մայիսի 27, 2019