Մասնագիտական խորհուրդներ

Մասնագիտական խորհուրդներ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործում են գիտական աստիճաններ շնորհող հետևյալ մասնագիտական խորհուրդները․  Մետալուրգիա և նյութագիտություն 031 մասնագիտական խորհուրդ Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ. թիվ 121Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը: Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություն

Հունիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. Դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   ՄՀԵՐ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ  ԹՈՐՈՍՅԱՆ ''ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ '

Նոյեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. Դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՆԵՐՍԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  ''ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼԳԱՑՄԱՄԲ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ՔՍՈՒՔԱՀՈՎԱՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

Նոյեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16, 6-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''ետալուրգիա և նյութագիտություն'' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   Էդգար Գագիկի Զաքարյան     ''Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի

Նոյեմբերի 07, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. նոյեմբերի 22-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարում և ավտոմատացում'' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Էմին Սուրենի Մանուկյան       ''ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ   ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ   ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ   ՈԼՈՐՏԻ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ &n

Հոկտեմբերի 18, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 038 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 038 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էլեկտրատեխնիկա'' 038 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ       ''ՓՈՔՐ ՀԷԿ-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ''   թեմայով    Ե. 09.01 - «Էլեկտրա

Սեպտեմբերի 20, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարման և ավտոմատացման '' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան       ''ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ  ԲՆՈՒՅԹ  ՈՒՆԵՑՈՂ   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ  ՈՒ  

Սեպտեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն '' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Սարգսյան Անի Ռուբենի        ''Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացմ

Սեպտեմբերի 03, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 043 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 043 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. հուլիսի 29-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2431, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էներգետիկայի '' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ ''ՋՋԷՌ-440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ''   թեմայով  &n

Օգոստոսի 29, 2019