ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 046 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 046 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2020թ. փետրվարի 28-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի'' 046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՏՐԴԱՏՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ    ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՀԱՐՄԱՐՎՈՂ ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ''   թեմայով  &

Հունվարի 16, 2020

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 046 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 046 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2020թ. Փետրվարի 14-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի'' 046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   ՄԱՐՏԻՆ ՑՈԼԱԿԻ  ԱՅՎԱԶՅԱՆ ''ՏԵՐԱՀԵՐՑԱՅԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՍԻՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ''  &nb

Հունվարի 04, 2020

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 057 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 057 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2020թ.  հունվարի  15-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Քիմիական տեխնոլոգիաների '' 057 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Աղավնի    Վալերիի   Գինոսյան ''ՅՈԴ-ԴԵՔՍՏՐԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ և ՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ&n

Դեկտեմբերի 17, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. Դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   ՄՀԵՐ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ  ԹՈՐՈՍՅԱՆ ''ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ '

Նոյեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 034 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. Դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՆԵՐՍԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  ''ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼԳԱՑՄԱՄԲ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ՔՍՈՒՔԱՀՈՎԱՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

Նոյեմբերի 11, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 031 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16, 6-րդ մասնաշենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն'' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   Էդգար Գագիկի Զաքարյան     ''Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի

Նոյեմբերի 07, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. նոյեմբերի 22-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարում և ավտոմատացում'' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Էմին Սուրենի Մանուկյան       ''ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ   ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ   ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ   ՈԼՈՐՏԻ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ &n

Հոկտեմբերի 18, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 038 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 038 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Էլեկտրատեխնիկա'' 038 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ       ''ՓՈՔՐ ՀԷԿ-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ''   թեմայով    Ե. 09.01 - «Էլեկտրա

Սեպտեմբերի 20, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 032 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ

2019թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարման և ավտոմատացման '' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան       ''ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ  ԲՆՈՒՅԹ  ՈՒՆԵՑՈՂ   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ  ՈՒ  

Սեպտեմբերի 11, 2019