2018թ. դեկտեմբերի  26-ին, ժամը 15:00,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մաթեմատիկա''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

ՄՈՀԱՄՄԱԴ ՀԱՍՍԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ

''Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում''

թեմայով   Ա.01.02- 'Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա'' մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

           

 

Ատենախոսության սեղմագիրը կցվում է։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը