2019թ. հունիսի 4-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Անդրանիկ Կամոյի Հայրապետյանի

''ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ   ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ   ԱՂՄԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ '' թեմայով   Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա '' մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը