2019թ. հունիսի 13-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Կառավարում և ավտոմատացում ''-032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Զավեն Մակարի Ավետիսյանի

''ԳԵՐՄԵԾ  ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ  ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ  ԲԱՐՁՐ  ՃՇՏՈՒԹՅԱՄԲ  ՉԱՓՄԱՆ  ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ  ԵՎ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ե.13.02    - ''Ավտոմատացման համակարգեր'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը