2019թ. հունիսի 15-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Արամ  Միքայելի  Թանթուշյանի

''ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ե.12.03    - ''Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը