2019թ. հունիսի 7-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Արմեն  Արայիկի Մարտիրոսյանի

''ԽԱՌԸ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԱՐԱԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ե.27.01    - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը