2019թ.  հունիսի 26-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մաթեմատիկայի ''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Աբելյան Սեյրան Հովհաննեսի

''ՎԵՑԵՐՈՐԴ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԿԻ  ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐՈՎ  ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ  ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԴԻՐԻԽԼԵԻ  ԽՆԴՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ա.01.02    - ''Դիֆերենցիալ հավասարումներ,մաթեմատիկական ֆիզիկա'' մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը