Մասնագիտական խորհուրդներ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործում են գիտական աստիճաններ շնորհող հետևյալ մասնագիտական խորհուրդները․

 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 031 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ. թիվ 121Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ե.16.01 - ‹‹Նյութագիտություն›› (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

 

Խորհրդի անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Գիտական աստիճանը

Մասնագիտու­թյունը

1

Աղբալյան Սուրեն Գևորգի (նախագահ)  

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

2

Մելիքսեթյան Նորիկ Գալուստի (նախագահի տեղակալ)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

3

Հովհաննիսյան Արմեն Մարտիկի (գիտ. քարտուղար)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

4

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

5

Նազարյան Էռնեստ Աղաջանի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

6

Պետրոսյան Հասմիկ Սամսոնի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

7

Սահրադյան Արտակ Իսրայելի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.01

8

Մարտիրոսյան Նորայր Վիլյամսի

տեխ.գիտ.թեկնածու

Ե.16.01

9

Օրդյան Նունե Ալբերտի

տեխ.գիտ.թեկնածու

Ե.16.01

Ե.16.02 – ‹‹Մետալուրգիա›› (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

Խորհրդի անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը   

Գիտական աստիճանը

Մասնագի­տությունը

1

Աղբալյան Սուրեն Գևորգի (նախագահ)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

2

Մարտիրոսյան Վիլենա Հակոբի (նախագահի տեղակալ)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

3

Հովհաննիսյան Արմեն Մարտիկի (գիտ. քարտուղար)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

4

Աբոյան Արսեն Հովհաննեսի

Ֆ.-մ.գիտ.դոկտոր

Ա.04.07

5

Առստամյան Ժենյա Մելիքի

քիմ.գիտ.դոկտոր

Բ.00.01

6

Հովսեփյան Արմեն Հովհաննեսի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

7

Նազարյան Էռնեստ Աղաջանի

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

8

Սասունցյան Մարինե Էդուարդի

տեխ.գիտ.թեկնածու

Ե.16.02

9

Ֆրանգուլյան Ալբերտ Ալեքսանի

տեխ.գիտ.թեկնածու

Ե.16.02

ԻԴ.02.01 - ‹‹Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում›› (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

 

Խորհրդի անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Գիտական աստիճանը

Մասնագի­տությունը

1

Աղբալյան Սուրեն Գևորգի (նախագահ)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

2

Հովհաննիսյան Արմեն Հենրիկի (նախագահի տեղակալ)

տեխ.գիտ.դոկտոր

ԻԴ.02.01

3

Հովհաննիսյան Արմեն Մարտիկի (գիտ. քարտուղար)

տեխ.գիտ.դոկտոր

Ե.16.02

4

Աղաբալյան Յուրի Անդրեյի

տեխ.գիտ.դոկտոր

ԻԴ.02.01

5

Մանուկյան Լևոն Անդրանիկի

տեխ.գիտ.դոկտոր

ԻԴ.02.01

6

Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի

Երկ.գիտ.դոկտոր

ԻԴ.02.01

7

Սաֆարյան Արծրունի Մարտիրոսի

տեխ.գիտ.դոկտոր

ԻԴ.02.01

8

Հակոբյան Ռաֆիկ Զինավորի

տեխ.գիտ.թեկնածու

ԻԴ.02.01

«Կառավարման և ավտոմատացման» - 032 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ., թիվ 120Ա հրամանով , գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ե.13.02 «Ավտոմատացման համակարգեր» (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամը

Գիտական աստիճանը

Մասնագիտու­թյունը

1.     

Սիմոնյան Սարգիս Հովհաննեսի (նախագահ)

տ.գ.դ.

Ե.13.02

2.     

Ավետիսյան Արմինե Գևորգի (նախ. Տեղակալ)

տ.գ.դ.

Ե.13.02

3.    

Մելիքյան Անուշ Վազգենի (գիտ. քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.13.02

4.     

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի

տ.գ.դ.

Ե.13.02

5.     

Հարությունյան Աշոտ Գևորգի

տ.գ.դ.

Ե.13.02

6.    

Մելիքյան Վազգեն Շավարշի

տ.գ.դ.

Ե.13.02

7.     

Սուքիասյան Հայկ Ստեփանի

տ.գ.դ.

Ե.13.02

Մեքենաշինության և մեքենագիտության 034 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ. թիվ 121Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ե.02.01 –«Մեքենագիտություն»  (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով

հ/հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը

1.     

Սարգսյան Յուրի Լևոնի

(նախագահ)

տ.գ.դ.

Ե.02.01

2.     

Պետրոսյան Գևորգ Լյուդվիկի,

(նախագահի տեղակալ)

տ.գ.դ.

Ե.16.02

3.    

Հարությունյան Միքայել Գուրգենի,

(գիտական քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.02.01

4.     

Ալեքսանյան Ռաֆիկ Կնյազի

տ.գ.դ.

Ա.02.04

5.     

Շեկյան Համլետ Գուրգենի

տ.գ.դ.

Ե.02.01

6.    

Պապոյան Աշոտ Ռաֆիկի

տ.գ.դ.

Ե.02.01

7.     

Ստակյան Միհրան Գրիգորի

տ.գ.դ.

Ե.02.01

8.    

Վանցյան Անուշավան Արիստակեսի

տ.գ.դ.

Ա.02.04

Ե.02.03- Մեքենաշինության արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ (տեխնիկական գիտություններ)  մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով

հ/հ

Ազգանուն, անուն,  հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը

1.     

Սարգսյան Յուրի Լևոնի

(նախագահ)

տ.գ.դ.

Ե.02.01

2.     

Բալասանյան Բորիս Սերգեյի

(նախագահի տեղակալ)

տ.գ.դ.

Ե.02.03

3.    

Հարությունյան Միքայել Գուրգենի (գիտական քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.02.01

4.     

Արզումանյան Ալեքսան Մկրտչի

տ.գ.դ.

Ե.02.03

5.     

Նազարյան Էռնեստ Աղաջանի

տ.գ.դ.

Ե.16.02

6.    

Պետրոսյան Գևորգ Լյուդվիգի

տ.գ.դ.

Ե.16.02

7.     

Սիմոնյան Միշա Մամիկոնի

տ.գ.դ.

Ե.02.03

8.    

Ստակյան Միհրան Գրիգորի

տ.գ.դ.

Ե.02.03

9.    

Արշակյան Արմեն Լյուդվիգի

տ.գ.թ.

Ե.02.03

10.  

Բալասանյան Արամ Բորիսի

տ.գ.թ.

Ե.02.03

Էլեկտրատեխնիկայի 038 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 27.03.2019թ. 126Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ե.09.01 –«Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտ­րա­մե­խա­նի­կա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ» (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամը

Գիտական աստիճանը

Մասնագի-տությունը

1.      

Բաղդասարյան Մարինկա Քաջիկի (նախագահ)

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.09.01

2.     

Արամյան Մարտիկ Անդրանիկի (նախ.տեղ.)

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.09.01

3.     

Մայիլյան Անտոն Լևոնի(գիտ. քարտ.)

տեխն. գիտ. թեկնածու

Ե.09.01

4.     

Գրիգորյան Արեգ Խաչիկի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.09.01

5.     

Մամիկոնյան Բորիս Մամիկոնի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.11.01

6.     

Դավիդյան Ժան Դավթի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.09.01

7.     

Ասատրյան ՌուբենՍիմոնի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.11.01

Ե.11.01–«Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր» (տեխնիկական  գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամը

Գիտական աստիճանը

Մասնագի-տությունը

1.      

Բաղդասարյան Մարինկա Քաջիկի (նախագահ)

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.09.01

2.     

Մամիկոնյան Բորիս Մամիկոնի  (նախ.տեղ.)

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.11.01

3.     

Մայիլյան Անտոն Լևոնի (գիտ. քարտ.)

տեխն. գիտ. թեկնածու

Ե.09.01

4.     

Ասատրյան Ռուբեն Սիմոնի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.11.01

5.     

Կարդաշյան Գևորգ Արտավազդի

տեխն. գիտ. դոկտոր

Ե.11.01

6.     

Կարայան Համլետ Սուրենի

ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Ա.04.10

7.     

Ներսիսյան Վարդգես Բենյամինի

տեխն. գիտ. թեկնածու

Ե.11.01

Էներգետիկայի 043 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 21.03.2019թ. 79Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ե.14.03–«Ջերմաէներգետիկա» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ`     հետևյալ կազմով

հ/հ

Ազգանուն,

անուն, հայրանուն

 

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը

1.     

Մարուխյան Ոստանիկ Զավենի (նախագահ)

տ.գ.թ.

Ե.14.03

2.     

Մինասյան Սերգեյ Աշոտի (նախագահի տեղակալ)

տ.գ.դ.

Ե.14.03

3.    

Գևորգյան Արամ Աշիկի

(քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.14.03

4.     

Խաչատրյան Աշոտ Ժյուլվեռնի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.04.02

5.     

Հարությունյան Վաչագան Վիկտորի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.04.07

6.    

Պետրոսյան Վահրամ Գասպարի

տ.գ.դ.

Ե.14.03

7.     

Փանոսյան Ժոզեֆ Ռեթևոսի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.04.07

8.    

Հովհաննիսյան Լաերտ Սրապիոնի

տ.գ.թ.

Ե.14.03

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 25.03.2019թ. 110Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

 Ե.12.03 – «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»   (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ` հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամը

Գիտական աստիճանը

Մասնագիտությունը

1.      

Մելիքյան Վազգեն Շավարշի     (նախագահ)

տ.գ.դ.

Ե.27.01

2.     

Խուդավերդյան Սուրիկ Խաչիկի  (նախ.տեղ.)

տ.գ.դ.

Ե.12.03

3.     

Այվազյան Մարտին Ցոլակի(գիտ.քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.12.01

4.     

Ահարոնյան Կամո Համլետի

ֆ-մ.գ.դ.

Ե.12.03

5.     

Ավետիսյան Վահան Հենրիկի

տ.գ.դ.

Ե.12.03

6.     

Գոմցյան Հովհաննես Ավագի

տ.գ․դ.

Ե.12.03

7.     

Ղուլյան Ալբերտ Գարեգինի

ֆ-մ.գ.դ.

Ե.12.03

8.     

Բադալյան Բենիամին Ֆելիքսի

տ.գ.թ.

Ե.12.03

 Ե.27.01-«Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» (տեխնիկական գիտություններ) (տեխ.գիտություններ) մասնագիտությամբ` հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամը

Գիտական աստիճանը

Մասնագիտությունը

1.      

Մելիքյան Վազգեն Շավարշի ( նախագահ)

տ.գ.դ․

Ե.27.01

2.     

Պետրոսյան Օլեգ Հարությունի (նախ.տեղ.)

տ.գ․դ․

Ե.27.01

3.     

Այվազյան Մարտին Ցոլակի(գիտ.քարտուղար)

տ.գ.թ.

Ե.12.01

4.     

Գասպարյան Ֆերդինանտ Վազգենի

ֆ-մ.գ.դ.

Ե.27.01

5.     

Խուդավերդյան Սուրիկ Խաչիկի     

տ.գ.դ.

Ե.27.01

6.     

Սահակյան Ավագ Սամվելի

ֆ-մ.գ.դ.

Ե.27.01

7.     

Վարդանյան Ռուբեն Ռաֆայելի

տ.գ․դ․

Ե.27.01

8.     

Այվազյան Գագիկ Երջանիկի

տ.գ.թ.

Ե.27.01

9.     

Սահակյան Արթուր Ստեփանի

տ.գ.թ.

Ե.27.01

10.   

Խաչատրյան Արարատ Նորիկի

տ.գ.թ.

Ե.27.01

Մաթեմատիկայի  053 մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 26.03.2019թ. 125Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

Ա.01.01 - ‹‹Մաթեմատիկական անալիզ›› (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ` հետևյալ կազմով

Խորհրդի անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Գիտականաստիճանը

Մասնա-գիտությունը

1.      

Զաքարյան Վանիկ Սուրենի (նախագահ)

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

2.     

Գևորգյան Լևոն Զավենի (նախ.տեղակալ)

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

3.     

Բաբայան Արմենակ Հովհաննեսի (գիտ.քարտուղար)

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.02

4.     

Բարսեղյան Գրիգոր Արտաշեսի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

5.     

Դալլաքյան Ռուբիկ Վանիկի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

6.     

Բերբերյան Սամվել Լևոնի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

7.     

Եպիսկոպոսյան Սերգո Արմենակի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.01

8.     

Հայրա­պետյան Հրաչիկ Մերգոյի

ֆ.-մ.գ.դ.

Ա.01.02

9.     

Հովհաննիսյան Իշխան Վահանի

ֆ.-մ.գ.թ.

Ա.01.01

Քիմիական տեխնոլոգիաներ 057մասնագիտական խորհուրդ

Ստեղծվել է Ստեղծվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի 04.04.2019թ. թիվ 132Ա հրամանով, գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ հետևյալ մասնագիտություններով․

 Ե.17.01 - «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա» (տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով

հ/հ

Խորհրդի անդամի

ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական

աստիճանը

Մասնագիտությունը

1.

Դավթյան Սևան Պարույրի (նախագահ)

ք.գ.դ.

Բ.00.04

2.

ԿնյազյանՆիկոլայ Բաբկենի (նախ. տեղ.)

տ.գ.դ.

Ե.17.01

3.

 Տոնոյան Անահիտ Հովհաննեսի (գիտ. քարտ.)                                                                                                      

ք.գ. դ.

Բ.00.04

4.

Ալավերդյան Գարիկ Շահենի

տ.գ.դ.

ԻԴ.04.01

5.

Խաչատրյան Համբարձում Գուրգենի,

ք.գ. դ.

Բ.00.01

6.

Սահակյան Էմմա Ռուբենի     

տ.գ.դ.

Ե.17.01

7.

Սաֆարյան Արծրունի Մարտիրոսի

տ.գ.դ.

Ե.17.01

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը