2019թ. հուլիսի 25-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Էներգետիկայի'' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Գրիգորյան Արման Դավթի

''ՋՋԷՌ – 440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ե.14.02   - ''Միջուկային էներգետիկ կայանքներ'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը