2019թ.  օգոստոսի 27-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Կառավարման  և  ավտոմատացման'' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Մարտիրոսյան Արման Ռաֆիկի

''ԻՆՏԵԳՐԱԼ   ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ   ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՍԽԵՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ'' թեմայով   

Ե. 13.02 - ''Ավտոմատացման համակարգեր'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը