2019թ. օգոստոսի 28-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Ռադիոտեխնիկա և էլեկտրոնիկա '' 046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Խուդավերդյան Դավիդ Սուրիկի

''ՍՊԵԿՏՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ՖՈՏՈԴԵՏԵԿՏՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով   

 Ե.27.01 - ''Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա'' մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը