2019թ. հուլիսի 29-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2431,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Էներգետիկայի '' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ

''ՋՋԷՌ-440 ՌԵԱԿՏՈՐՈՎ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՆՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ''   թեմայով   

Ե. 14.02 - «Միջուկային էներգետիկ կայանքներ» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը