2019թ. սեպտեմբերի 14-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2431,

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Էներգետիկայի '' 043 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

ԳԱՅԱՆԵ   ԼԵՆՈՅԻ   ԿՈԼՅԱՆ

''ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ   ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ   ՌԻՍԿԵՐԻ    ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ''   թեմայով   

 Ե. 14.01 - «էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը