2019թ. հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մետալուրգիա և նյութագիտություն '' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Սարգսյան Անի Ռուբենի       

''Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը''   թեմայով   

Ե. 16.01 - «Նյութագիտություն» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը