2019թ. հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Կառավարման և ավտոմատացման '' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Հակոբ Գառնիկի Հակոբյան      

''ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ  ԲՆՈՒՅԹ  ՈՒՆԵՑՈՂ   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄՆ  ՈՒ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ   ԴԻՍՊԵՐՍԻԱՅԻ   ՄԻՋՈՑՈՎ''   թեմայով   

Ե. 13.01 - «Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը