2019թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Էլեկտրատեխնիկա'' 038 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՇՈՏԻ      

''ՓՈՔՐ ՀԷԿ-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ''   թեմայով   

Ե. 09.01 - «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը