2019թ. նոյեմբերի 22-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ,Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Կառավարում և ավտոմատացում'' 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Էմին Սուրենի Մանուկյան      

''ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ   ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ   ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ   ՈԼՈՐՏԻ ՌՈԲՈՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ''   թեմայով   

Ե. 13.02 - «Ավտոմատացման համակարգեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը