2019թ. դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16, 6-րդ մասնաշենք

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մետալուրգիա և նյութագիտություն'' 031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

 Էդգար Գագիկի Զաքարյան    

''Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը''   թեմայով   

Ե.16.02 - «Մետալուրգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը