2019թ. Դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

 ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՆԵՐՍԵՍԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

''ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԷՄՈՒԼԳԱՑՄԱՄԲ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ՔՍՈՒՔԱՀՈՎԱՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ''   թեմայով   

Ե.02.01 - «Մեքենագիտություն» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը