2019թ. Դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Մեքենաշինության և մեքենագիտության '' 034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

 ՄՀԵՐ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ  ԹՈՐՈՍՅԱՆ

''ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ''   թեմայով   

Ե.02.01 - «Մեքենագիտություն » մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը