2020թ.  հունվարի  15-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող

''Քիմիական տեխնոլոգիաների '' 057 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա 

Աղավնի    Վալերիի   Գինոսյան

''ՅՈԴ-ԴԵՔՍՏՐԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ և ՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  և ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅՈԴԻ ԴԻՖԻՑԻՏԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ''   թեմայով   

Ե.17.01 - «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա»-  մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը։ 

Ատենախոսություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը