ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 15-ին, ժամը 10:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Արամ  Միքայելի  Թանթուշյանի ''ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ'' թեմայով

Մայիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 14-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Լևոն Ներսեսի Գրիգորյանի ''ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՍԵՐՆԴԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով     Ե.12.0

Մայիսի 06, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 13-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Կառավարում և ավտոմատացում ''-032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Զավեն Մակարի Ավետիսյանի ''ԳԵՐՄԵԾ  ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ  ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ  ԲԱՐՁՐ  ՃՇՏՈՒԹՅԱՄԲ  ՉԱՓՄԱՆ  ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ   ՄՇԱ

Մայիսի 03, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Արթուր Խաչիկի Մխիթարյանի ''ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ԼԱՐՄԱՆ և ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ'' թեմայով    Ե.27.01 -&

Ապրիլի 30, 2019

Ատենախոսության պաշտպանություն

Ատենախոսության պաշտպանություն

2018թ․ նոյեմբերի 9-ին, ժամը 14։00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող "Կառավարման և ավտոմատացման" - 032 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ԱՐՍԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ ՀԵՔԻՄՅԱՆԻ  "ՆԱՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԱՅԻՆ ԱՆԱԼՈԳԱ-ԹՎԱՅԻՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ"  թեմայով Ե․13.02 - "ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ" մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտ

Հոկտեմբերի 06, 2018

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի 4-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ''-046 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  Անդրանիկ Կամոյի Հայրապետյանի ''ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ   ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ   ԱՂՄԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ    ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ

Ապրիլի 30, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի  7-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն ''-031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   Հայկ  Զավենի Ծատրյանի ''Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը'' թեմայով   ԻԴ.02.01- 

Ապրիլի 19, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. դեկտեմբերի  26-ին, ժամը 15:00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մաթեմատիկա''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՄՈՀԱՄՄԱԴ ՀԱՍՍԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ ''Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում'' թեմայով   Ա.01.02- 'Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմա

Նոյեմբերի 19, 2018

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. դեկտեմբերի  14-ին, ժամը 13:00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության''-034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ԱՐՄԻՆԵ  ԱՇՈՏԻ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ   ''ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՈՐԱԿԻ  ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ  ԴԵՖՈՐՄԱՑՄԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՄԲ

Նոյեմբերի 12, 2018