ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. հունիսի  7-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մետալուրգիա և նյութագիտություն ''-031 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա   Հայկ  Զավենի Ծատրյանի ''Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումը'' թեմայով   ԻԴ.02.01- 

Ապրիլի 19, 2019

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. դեկտեմբերի  26-ին, ժամը 15:00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մաթեմատիկա''-053 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ՄՈՀԱՄՄԱԴ ՀԱՍՍԱՆ ՄՈՀԱՄՄԱԴԻ ''Եզրային խնդիրներ էլիպսական և պարաբոլական հավասարումների համար և կիրառություններ երկֆազ միջավայրի մաթեմատիկական մոդելներում'' թեմայով   Ա.01.02- 'Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմա

Նոյեմբերի 19, 2018

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. դեկտեմբերի  14-ին, ժամը 13:00, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ''Մեքենաշինության և մեքենագիտության''-034 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի կունենա  ԱՐՄԻՆԵ  ԱՇՈՏԻ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ   ''ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ  ՈՐԱԿԻ  ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ  ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ  ԴԵՖՈՐՄԱՑՄԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՄԲ

Նոյեմբերի 12, 2018