Մետալուրգիայի և նյութագիտության 031 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները

Կառավարման և ավտոմատացման - 032 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները

Մեքենաշինության և մեքենագիտության 034 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները

Էլեկտրատեխնիկայի 038 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները

Էներգետիկայի 043 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 046 մասնագիտական խորհուրդ

ՀԱՊՀ -ում գործող մասնագիտական խորհուրդները