Ստեղծագործական մտածելակերպը՝ նորարարության համար

Դասընթացները կվարի ՀԱՊՀ պրոֆեսոր, ԱՐԼԻԱՆ ընկերության հիմնադիր տնօրեն, 2013 թ. Լավագույն կին-ձեռներեց ՀՀ վարչապետի մրցանակի դափնեկիր “Նորարարություն և նախաձեռնողականություն” անվանակարգում` Արևիկ Սարգսյանը։

Դասընթացներն իրականացվում են Creative Spark ծրագրի շրջանակներում։

Թրեյնինգի նպատակը: Այն հնարավորություն կնձեռի ծանոթանալ նորարարության, ստեղծագործական մտածելակերպի, բիզնես մոդելավորման ժամանակակից միտումներին, միջազգային տերմինաբանությանը այդ բնագավառում, ոլորտում կիրառական մեծ նշանակություն ունեցող նախագծային և վերլուծական տարբեր, այդ թվում ծրագրային, գործիքներին:

Թրեյնինգի բովանդակությունը

· Նորարարական մտածելակերպի հմտություններ

· Ոչ ստանդարտ մտածելակերպի զարգացում

· Գյուտարարական խնդիրներ լուծելու տեսության հիմունքներ (теория решения изобретательских задач, ТРИЗ)

· Ստեղծագործական և քննադատական մտածելակերպի զարգացում (Էդուարդ դե Բոնոյի և այլ մեթոդները)

· Նորարարություն և ձեռնարկատիրություն

· Նորարարություն

· Ձեռներեցություն

· Բիզնեսի մոդելավորում

Թրեյնինգի ելքային արդյունքները: Դասընթացի արդյունքում ուսանողը ձեռք է բերում.

- Գիտելիքներ

· ոչ ստանդարտ մտածելակերպի զարգացման միջոցների մասին,

· ստեղծագործական և քննադատական մտածողության զարգացման միջոցների և կիրառման մեթոդների ու գործիքների մասին,

· գյուտարարական խնդիրների լուծման տեսության հիմունքների, չափանիշների, միջոցների մասին,

· «ինովացիայի» ազդեցության վերաբերյալ տնտեսության զարգացման վրա,

· գաղափարը հաջողակ բիզնեսի վերածելու գործընթացի էության վերաբերյալ,

- հմտություններ

· կիրառել ստեղծագործական և քննադատական մտածողությունը միջանձնային, բիզնես և կառավարչական հաղորդակցությունում,

· կիրառել ոչ ստանդարտ որոշումներ ամենատարբեր իրավիճակներում,

· գյուտ արարել` գյուտարարական խնդիրների լուծման օրինակների քննարկման միջոցով,

· բիզնես մոդելավորման ու պլանավորման գործընթացներում;

- ունակություն

· խնդիրների լուծման ստեղծագործական մոտեցման միջոցով գեներացնել վառ և հետաքրքիր գաղափարներ, ստեղծել նոր ուղղություններ աշխատանքում, կարիերայում, բիզնեսում:

· ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները օգտագործել սեփական բիզնեսը հիմնելու համար:

· ստեղծել սկսնակ (start-up) ընկերություններ, իրագործել գաղափարը ու առևտրայնացնել այն կամ կառավարել այդ գործընթացը:

Թրեյնինգի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը կուղարկվի էլ․ փոստի միջոցով։

Թրեյնինգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է անցնել հետևյալ հղմամբ՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Bk8paWazPN5gJcypVEGd5O6D2RUvuNizkKOyWIcGUx_XRg/viewform
Գրանցումը կավարտվի 07․07․2019 ժամը 22։00-ին,տեղերը սահմանափակ են շտապեք գրանցվել։

Հայտարարություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը