Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան գիտաժողովը կանցկացվի 2019թ. նոյեմբերի 18-22-ը։

     Գիտաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծվել է կազմկոմիտե հետևյալ կազմով՝ Ո.Մարուխյան (նախագահ), Ռ.Աղգաշյան, Ա.Ավետիսյան, Կ.Արզումանյան, Մ.Բաղդասարյան, Ն.Բաղդասարյան, Ա.Գրիգորյան (նախագահի տեղակալ), Ա.Թադևոսյան, Ա.Խառատյան, Ի.Հովհաննիսյան, Հ.Հովսեփյան, Ա.Հարությունյան (քարտուղար), Ա.Ղոչիկյան, Ս.Մանուկյան, Ա.Պապոյան, Ա.Կոստանդյան, Հ.Պետրոսյան, Ա.Ֆրանգուլյան։ 

      Գիտաժողովի աշխատանքները կկազմակերպվեն հետևյալ գիտական ուղղություններով (բաժանմունքներով)՝

  • ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ,
  • մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն, տրանսպորտ, դիզայն,
  • էներգետիկա, էլեկտրատեխնիկա,
  • մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում,
  • տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա,
  • քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ,
  • հումանիտար և հասարակական գիտություններ,
  • ճարտարագիտական կրթության մեթոդական և մեթոդաբանական հարցեր,
  • ինովացիաները Պոլիտեխնիկում,
  • ուսանողական ֆորում:

       Զեկուցումների նյութերը մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 30-ը, կցված ֆայլում տրված պայմաններով ձևավորված, անհրաժեշտ է ներկայացնել կազմկոմիտեի համապատասխան անդամին (ինստիտուտի տնօրեն, մասնաճյուղի տնօրեն, ֆակուլտետի դեկան, կենտրոնի տնօրեն, համահամալսարանական ամբիոնի վարիչ):

      Գիտաժողովի զեկուցումների հիման վրա կհրատարակվի «Լրաբեր» գիտական հոդվածների ժողովածուն՝  ներառելով գիտաժողովի բաժանմունքների երաշխավորած, գրախոսված և ժողովածուի խմբագրական խորհրդի կողմից ընդունված նյութերը:

 

Հայտարարություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը