2019թ․ նոյեմբերի 8-ին ՎՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան։ Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է։

        Գիտական նստաշրջանին ներկայացված լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են ՎՊՀ ՈւԳԸ ‹‹Գիտական հոդվածների ժողովածու››-ի հերթական համարում։

Մանրամասները կցված ֆայլում։

Հայտարարություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը