Ճապոնիայի կառավարությունը` Զարգացման պաշտոնական օգնության (ODA) ծրագրերի շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռել Հայաստանի գիտական, տեխնիկական և հետազոտական հաստատություններին հայտեր ներկայացնելու 2020թ. ճապոնական ֆինանսական տարում տեխնիկական համագործակցության ծրագրեր իրականացնելու համար: Կայուն զարգացման համար գիտական և տեխնոլոգիական համատեղ հետազոտության (SATREPS, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) ծրագրի շրջանակներում: Հայտ ներկայացնելու նախապայման է համատեղ հետազոտությունն իրականացնելու համար Ճապոնիայում գործընկեր հաստատության առկայությունը:

     Համապատասխան ծրագրերի առկայության դեպքում հայտերն անհրաժեշտ է Գիտության կոմիտե ներկայացնել մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ը ներառյալ:

Հայտարարություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը