2019թ. դեկտեմբերի 2-6-ը Հայ-Ռուսական համալսարանում տեղի կունենա 14-րդ Տարեկան գիտաժողովը։

     Գիտաժողովն անց է կացվելու հետևյալ գիտական ուղղություններով՝
Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտություններ՝
  • Մաթեմատիկա
  • Ինֆորմատիկա և տեխնիկական գիտություններ
  • ֆիզիկատեխնիկական գիտություններ
  • Կենսաբանական և քիմիական գիտություններ
       Սոցիո-հումանիտար գիտություններ՝
  • Փիլիսոփայություն, քաղաքագիտական և պատմական գիտություններ
  • Տնտեսական գիտություններ
  • Իրավաբանական գիտություններ
  • Բանասիրական և լեզվաբանական գիտություններ
  • Հոգեբանություն՝
  • Արևելագիտություն
 
       Նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. նոյեմբերի 10-ը ՀՌՀ-ի պաշտոնական կայքի (www.rau.am) հայտերի ներկայացման էլելտրոնային
համակարգում լրացնել հայտաձևը (http://science.rau.am/rus/536/3497

Հայտարարություններ

Տեսնել բոլոր կցված ֆայլերը