Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով կազմակերպված ‹‹Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր -2019›› մրցույթի շրջանակներում Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի երիտասարդ գիտնականները արժանացան դրամաշնորհի։

Ս․ Ռ․ Աղայան ‹‹Ավտոմոբիլների էկոլոգատնտեսական ցուցանիշների բարելավումը ՀՀ-ում››

Հ․ Ռ․ Դաշտոյան ‹‹Ֆերոէլեկտրիկ հիմքով մեմրիստորների մշակումը և հետազոտումը››

Մ․ Գ․ Խաչատրյան ‹‹Բարձր զգայնությամբ սիլիցիումային երկարգելքանի ֆոտոտվիչի նախագծում և մշակում››